Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


AZ ÁRTATLAN ÁLDOZATOK KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI BAJMOKON

E sorok írója ifjú kora óta a legnagyobb titoktartás mellett foglalkozott a bajmoki razziával, hiszen az édesapja, Mojzes Mihály neve is a listán szerepelt.

A hallottakat megjegyezte, később feljegyezte, majd dokumentumokat kutatott és gyűjtött össze, mintegy harminc személlyel folytatott beszélgetést. Sokan nem is akartak beszélni, mert féltek. Amikor eljött az ideje, hogy lehet beszélni és írni az 1944. november 2-án történt eseményekről Bajmokon (is), összeállt a könyv, ami 1994-ben jelent meg Halottak napja Bajmokon címmel. Ehhez sokban hozzájárult Matuska Márton újvidéki publicista, aki állandóan és folyamatosan ösztönzött munkámban. A kivégzésekre vonatkozóan adatokat közöltek: Mojzes Mihály, Dancsó István, Kollár Szilveszter szabó, Papp Lajos-Csumi jószágfelvásárló, Ábrahám József kereskedő, Juhász Lajos tanító. Madarasi adatokkal Gál József csárdatulajdonos, Vinkó József és Stefánovics Antal nyugdíjasok szolgáltak. A pacsériak nevét Szép Ferenc pontosította. A Nagyfényre (Žednik) vonatkozó adatok Szűcs István nyugalmazott agrármérnöktől származnak. A tavankúti és a györgyéni neveket a Mementó, Bajmok! kiadványból vettem át. A német hangzású nevek pontosításánál nélkülözhetetlen támogatást és adatot szolgáltattak: Mathias Schafer és Elizabet Schafer. A nevek gyűjtésében és pontosításában a segítségemre volt Szakács Ferenc (Bajmok) nyugalmazott tanár. Valamennyiüknek ismételten köszönetetet mondok. Több kiadvány segített az ártatlan áldozatok nevének pontosításánál, ezek: Zločin okupatora u Vojvodini, Knjiga I. Bačka i Baranja. Predsedništvo Narodne Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, 1946; Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991; Matuska Márton: A megtorlás napjai. Fórum Kiadó, Újvidék, 1991; Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. Cnesa Kiadó, Logos Nyomda, Tóthfalu, 1994; Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítottak. Hetedik Síp Alapítvány, Budapest, 1995; Dr. Aleksandar Kasaš: Madari u Vojvodini 1941–1944. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Monografija, Knjiga 38. Novi Sad, 1996; Mojzes Antal: Bajmok. Grafoprodukt, Szabadka, 2002; Mirko Grlica, dr Antal Hegediš, Milan Dubajić, Lazar Merković: Imenik žrtava drugog svetskog rata na području Subotičke opštine / Szabadka község II. világháborús áldozatainak névsora. Grafoprodukt, Subotica / Szabadka 2000; Mementó 1944–1994. Kiadja az 1944-ben kivégzettek Szabadka Község Történelmi Emlékbizottsága és a Szabad Hét Nap, Szabadka, 1994. november 2.; Nuber Georg: Die Geschichte von Bajmok 1188–1944. Stuttgart, 1966; Nuber Georg: Die Gecshichte von Bajmok, 1188–1944, Band 2. Stuttgart, 1992, Leidensweg, 1994; Mojzes Antal írásai: A II. világháború bajmoki áldozatai. 2002; uő: Akikért mégis szól a harang. Bácsország, Szabadka, 2001; uő: Bajmokon a madarasiak között is voltak ártatlan áldozatok. Grafoprodukt, Szabadka, 2005; több szerző: Rémuralom a Délvidéken. Kiadja a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2004, ebben Mojzes Antal: Zömmel magyarok és németek; uő: Mementó, Bajmok! Grafoprodukt, Szabadka, 2004.  

A teljes irás PDF formátumban letölthető!

© keskenyut.hu 2011-12-05